Fintskurna, tunna gravlaxskivor av stor norsk lax,

Hovmästarsås